Kinderfysiotherapie

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie is een specialisme dat valt binnen de reguliere fysiotherapie. Iemand mag zich kinderfysiotherapeut noemen, als hij of zij na de studie fysiotherapie een vervolgstudie heeft afgerond waar, onder meer, specifieke kennis van het bewegingsapparaat en het bewegen van kinderen is opgedaan. In onze praktijk start fysiotherapeut Melissa van Dam in september 2023 met de Masteropleiding tot kinderfysiotherapeut. Zij zal in de komende tijd als kinderfysiotherapeut in opleiding (i.o.) bij Fysiotherapie Freek van Ditshuizen werkzaam zijn.

De kinderfysiotherapeut

Een kinderfysiotherapeut is en de naam zegt het al, een specialist in het behandelen en begeleiden van kinderen met motorische problemen door bijvoorbeeld een sportblessure of aandoeningen, zoals obesitas. Er is expertise op het gebied van de ontwikkeling van een kind op het gebied van motorische vaardigheden en bewegingsstoornissen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Na een uitgebreide inventarisatie van de klachten wordt een (individueel) behandelplan ontwikkeld dat precies wordt afgestemd op de specifieke behoeften van het kind. Dit plan kan bestaan uit oefeningen en spel, maar ook uit andere activiteiten die motorische vaardigheden, kracht, balans, coördinatie en flexibiliteit van het kind verbeteren. Afhankelijk van de klachten wordt de therapie individueel of in groepsverband gegeven.

Bevorderen algemeen welzijn

Uiteraard worden ouders en/of verzorgers en eventuele andere zorgverleners nauw bij de behandeling betrokken. De therapeut verstrekt naast informatie , ook instructies en advies over hoe het kind zo veel mogelijk ondersteund en gestimuleerd kan worden. Dit met het gezamenlijke doel om het algemeen welzijn van het kind te bevorderen, zodat deelname aan dagelijkse activiteiten, zoals spelen, leren en sociale contacten zoveel als mogelijk is, bereikt wordt.

Denkt u dat uw kind baat heeft bij een behandeling door de kinderfysiotherapeut? Neem dan contact met ons op. We bekijken graag, samen met u, of we uw kind kunnen helpen.

PAV

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

Perifeer arterieel vaatlijden, vaak afgekort tot PAV, is een aandoening die meestal op wat oudere leeftijd voorkomt. PAV wordt over het algemeen veroorzaakt door aderverkalking; het minder toegankelijk worden van de slagaders door het dichtslibben ervan onder invloed van een teveel aan cholesterol. De namen waaronder de aandoening, die progressief is oftewel steeds erger wordt, ook bekend staan, zijn etalagebenen en Claudicatio intermittens. PAV komt met name voor in de slagaders in de benen.

Perifeer arterieel vaatlijden geeft vervelende klachten. Dit kunnen pijnklachten zijn, maar ook een brandend, vermoeid of verkrampt gevoel dat toeneemt tijdens het lopen, zijn veel gehoord. Gelukkig kunnen, met hulp van een in perifeer vaatlijden gespecialiseerde fysiotherapeut, de klachten succesvol verholpen worden.

De behandeling van PAV door de fysiotherapeut

Vaak zal de fysiotherapeut, na vaststelling van de precieze diagnose, een behandeling starten die bestaat uit oefentherapie en die gecombineerd wordt met looptraining op de loopband en met voorlichting over aanpassingen in het dagelijks leven. Door langzaam de te lopen afstand steeds opnieuw te vergroten, verbetert de doorbloeding in het been, wordt er spierkracht opgebouwd en gaat ook de algehele conditie vooruit.

Chronisch ZorgNet

Fysiotherapie Freek van Ditshuizen is aangesloten bij het Chronisch ZorgNet, een landelijk netwerk voor beweegtherapie en leefstijlbegeleiding voor patiënten met onder andere perifeer arterieel vaatlijden. Door deelname aan dit netwerk zijn de therapeuten in onze praktijk die zich bezighouden met perifeer arterieel vaatlijden, altijd up-to-date ten aanzien van de behandeling en begeleiding.

Hebt u last van klachten tijdens het lopen en staat u regelmatig stil om het vervelende gevoel dat u ervaart in uw benen te laten verminderen? Misschien is een behandeling door een in perifeer arterieel vaatlijden gespecialiseerde fysiotherapeut zinvol. Kom eens langs bij onze praktijk in Westerhaar-Vriezenveensewijk, we helpen u graag om uw klachten te verminderen.

Claudicatio

Van ClaudicatioNet naar Chronisch ZorgNet

Fysiotherapie Freek van Ditshuizen uit Westerhaar-Vriezenveensewjk is al sinds jaar en dag aangesloten bij het in 2011 opgerichte ClaudicatioNet. Dit is het landelijke netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten die zich bezighouden met looptraining en leefstijlbegeleiding bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Hierbij is, door aderverkalking, een slagader in het been vernauwd of afgesloten, waardoor er minder of geen bloed naar de benen kan stromen. Dit veroorzaakt een zuurstoftekort. Het netwerk richt zich onder meer op het verbeteren van de therapeutische zorg van mensen met PAV, door het delen van nieuwe inzichten, door scholing en door trainingen.

ClaudicatioNet wordt Chronisch ZorgNet

In 2020 is ClaudicatioNet opgegaan in het Chronisch ZorgNet, een nieuw landelijk netwerk voor beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bij patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen. Hieronder vallen, naast perifeer arterieel vaatlijden, bijvoorbeeld ook longaandoeningen en hartrevalidatie. Kwaliteit en transparantie van zorg zijn binnen dit netwerk sleutelwoorden. Dit betekent dat fysiotherapeuten die bij dit netwerk zijn aangesloten, altijd handelen volgens de richtlijnen van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, de beroepsvereniging van en voor fysiotherapeuten in Nederland). Zij volgen dan ook na- en bijscholing en werken altijd volgens de laatste evidence-based inzichten.

Wat is er veranderd?

Door deelname aan dit landelijke netwerk, zijn de therapeuten in onze praktijk altijd up-to-date wat betreft de behandeling en de begeleiding van onder andere arterieel perifeer vaatlijden. Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact op met onze praktijk. We geven u graag wat meer informatie over de manier waarop wij, volgens de richtlijnen van het Chronisch ZorgNet werken. Lijdt u aan perifeer arterieel vaatlijden en wilt u graag gebruikmaken van looptraining en leefstijlbegeleiding in onze fysiotherapiepraktijk, laat dit ons weten, we helpen u graag verder.

Zenuw

Fysiotherapie bij centraal neurologische aandoeningen (CNA)

Een centraal neurologische aandoening (CNA) is een aandoening van het centraal zenuwstelsel. Onder het centraal zenuwstelsel worden het ruggenmerg en de hersenen verstaan. Aandoeningen die hieronder vallen, zijn bijvoorbeeld Multiple Sclerose (MS) een auto-immuunaandoening waarbij het eigen afweersysteem eigen weefsel beschadigt, een hersenbloeding of een herseninfarct (CVA of beroerte), niet-aangeboren hersenletsel, door bijvoorbeeld een ongeluk (trauma) en Parkinson. Een centraal neurologische aandoening geeft, naast een aantal verschillende lichamelijke klachten, vaak ook problemen bij het functioneren in het dagelijks leven. Dit omdat bijvoorbeeld het denken en/of het handelen en voelen zijn verstoord. Ook kunnen er stemmingswisselingen en gedragsproblemen optreden.

Klachten bij een CNA

De lichamelijke klachten bij een centraal neurologische aandoening zijn heel divers en afhankelijk van de aandoening en van de aangedane locatie in het centraal zenuwstelsel. Zo kan er een verlamming optreden, maar ook spierzwakte komt voor, net als een verminderde inspanningsmogelijkheid. Hierdoor kunnen dagelijkse activiteiten, waaronder aankleden of boodschappen doen, sterk bemoeilijkt worden.

Waarom fysiotherapie?

Bij Fysiotherapie Freek van Ditshuizen kunnen we mensen met een centraal neurologische aandoening helpen bij het aanleren van bepaalde handelingen, waardoor dagelijkse activiteiten gemakkelijker uitvoerbaar worden. We kunnen ondersteunen met oefentherapie, zodat de conditie en de spierkracht zo optimaal mogelijk blijven, maar we kunnen ook helpen met het aanleren van het gebruik van bepaalde hulpmiddelen, als een rollator of een kousenhulp. We streven ernaar om verloren functies zoveel mogelijk te herleren en verdere achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen.

Omdat iedere centraal neurologische aandoening anders is en ook klachten per individuele patiënt verschillend kunnen zijn, zal een behandeling door een fysiotherapeut altijd gebaseerd zijn op een uniek afgestemd behandelplan.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij de behandeling door een fysiotherapeut bij een centraal neurologische aandoening? Neem dan contact op met onze praktijk in Westerhaar-Vriezenveensewijk.

COPD

Het Chronisch ZorgNet en COPD

Fysiotherapie Freek van Ditshuizen in Westerhaar-Vriezenveensewijk, is aangesloten bij het Chronisch ZorgNet, een landelijk opererend netwerk op het gebied van bewegen en leefstijlbegeleiding bij chronische aandoeningen. (Lees voor meer informatie hierover onze blog: ‘Aangesloten bij het Chronisch ZorgNet’.) Een van de chronische aandoeningen, waarvoor we in onze praktijk de leefstijlbegeleiding en looptraining volgens de richtlijnen en standaarden van het ZorgNet inzetten, is COPD, een progressieve longziekte.

Wat is COPD?

COPD – wat staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease – is een progressieve longziekte waarbij de longen steeds verder beschadigd raken. Onder COPD vallen:

 1. Chronische bronchitis. Dit is een aandoening waarbij de bronchiën (de luchtpijpvertakkingen) langdurig ontstoken zijn. Door het continu aanmaken van overtollig slijm, wordt de ademhaling bemoeilijkt en blijven patiënten hoesten.
 2. Bij longemfyseem gaan de longblaasjes, die nodig zijn voor de opname van zuurstof, langzaam verloren. Dit zorgt voor een steeds erger wordende kortademigheid en voor benauwdheid.

Klachten die bij COPD veel voorkomen, zijn dus chronisch hoesten, benauwdheid, vermoeidheid, kortademigheid en een steeds verder toenemende beperking in het uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Hoe wordt COPD behandeld?

Bij Fysiotherapie Freek van Ditshuizen richten we ons in de behandeling van COPD op meer bewegen en hierdoor meer kunnen en op het verbeteren van de ademspierfunctie, zodat de ademhaling gemakkelijker gaat. Iedere COPD-patiënt in onze praktijk krijgt van onze gespecialiseerde longtherapeut een persoonlijk behandelplan, waarbij aandacht is voor lichamelijke beperkingen, voor leefstijl en hoe deze zo goed mogelijk aan te passen en voor de psychische effecten, zoals angst bij benauwdheid, die een aandoening als COPD met zich mee kan brengen.

Wilt u meer informatie over het Chronisch ZorgNet en onze samenwerking hiermee of wilt u in aanmerking komen voor een behandeling van uw COPD door onze gespecialiseerde longtherapeut? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

EPTE

Aangesloten bij het Chronisch ZorgNet

Fysiotherapie Freek van Ditshuizen in Westerhaar-Vriezenveensewijk heeft zich recent aangesloten bij het landelijk opererend Chronisch ZorgNet CZN). CZN is hét multidisciplinair netwerk voor zorgverleners die gespecialiseerd zijn in bewegen en leefstijlbegeleiding bij de behandeling van patiënten met een chronische aandoening. Het Chronisch ZorgNet bestaat sinds maart 2020.

Wat is het Chronisch ZorgNet?

Het Chronisch ZorgNet is een landelijk netwerk dat is voortgekomen uit het ClaudicatioNet, waarbinnen patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (Claudicatio intermittens oftewel etalagebenen) sinds 2011 looptraining en leefstijlbegeleiding werd aangeboden door hierin gespecialiseerde fysiotherapeuten. Omdat niet alleen de patiëntencategorie met vaatlijden bij een dergelijke behandeling gebaat is, is het netwerk, na goedkeuring en subsidie door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, uitgebreid naar andere niet-overdraagbare chronische aandoeningen.

Wat zijn de aandoeningen die vallen binnen het ZorgNet?

Bij het Chronisch ZorgNet zijn de volgende aandoeningen ondergebracht:

 • Perifeer arterieel vaatlijden; een vernauwing van de slagaders die naar de beenspieren gaan, waardoor bij inspanning onvoldoende zuurstof naar de spieren gaat. Dit geeft pijnklachten en/of een doof gevoel.
 • Longaandoeningen, zoals chronische bronchitis en longemfyseem, samen ook COPD genoemd, waarbij de longen beschadigd zijn.
 • Osteoporose of botontkalking, waarbij de botsterkte afneemt en een risico op breken ontstaat bij bijvoorbeeld vallen.
 • Hartrevalidatie of coronair lijden, waarbij hartklachten ontstaan als gevolg van vernauwingen in de kransslagaders (de slagaders die het hart van bloed voorzien). De vernauwingen zijn het gevolg van aderverkalking, wat te beïnvloeden is met leefstijlbegeleiding.
 • Post-COVID; restklachten die blijven bestaan na het doormaken van een corona-infectie.

Om als fysiotherapiepraktijk aan het Chronisch ZorgNet te mogen deelnemen, is men verplicht zich te houden aan bepaalde richtlijnen en standaarden die door het ZorgNet zijn vastgelegd. Ook nemen we regelmatig deel aan na- en bijscholing en leggen we data vast die uitgewisseld wordt, waardoor het ZorgNet een kwaliteitstoets kan uitvoeren.

Hebt u een van de bovengenoemde aandoeningen en wilt u binnen onze praktijk in Westerhaar-Vriezenveensewijk gebruikmaken van de mogelijkheden van leefstijlbegeleiding en looptraining volgens de richtlijnen van het Chronisch ZorgNet, neem dan contact met ons op. We begeleiden u graag!

EPTE

De 5 pezen van de EPTE behandeling

Sinds enige tijd is het mogelijk om een aantal chronische peesklachten te behandelen met een EPTE behandeling. EPTE staat voor Echogeleide Percutane Therapeutische Elektrolyse en gebeurt met een 0,3 mm dunne naald – vergelijkbaar met een naald die bij acupunctuur gebruikt wordt. Deze dunne naald wordt door de huid heen in een pees gestoken waarna ongeveer negentig seconden een zeer laag elektrisch stroomstootje (elektrolyse) gegeven wordt. Om precies te kunnen zien waar dit stroomstootje gegeven moet worden, wordt de pees via echografie in beeld gebracht. Meestal zijn vijf à zes behandelingen EPTE nodig om de pijn in de pees goed te verminderen of om geheel pijnvrij te worden.

De 5 pezen

In het lichaam zitten veel verschillende pezen. Echter kan en mag de EPTE behandeling (nog) niet toegepast worden op allemaal. Op dit moment (2021) kan een EPTE behandeling worden ingezet bij chronische klachten van een vijftal verschillende pezen. Te weten:

 • De supraspinatuspees – de pees die de spier in de schouder verbindt met de schouderkop
 • De extensor Carpi Radialis Brevis oftewel de pees in de elleboog die een tennisarm veroorzaakt
 • De kniepees net onder de knieschijf – jumpersknee
 • De achillespees
 • De fasciitis plantaris oftewel hielspoor

De behandeling

Als een van de bovengenoemde pezen chronisch ontstoken is, zorgt dit voor een langdurige pijn en voor beperkingen bij het bewegen. Na verloop van tijd geeft het lichaam het ‘op’ om ervoor te zorgen dat de ontsteking geneest; het zelfhelend vermogen is moe en zo blijven de klachten bestaan. Stroomstootjes in de betreffende pees zorgen voor de aanmaak van nieuwe bindweefselvezels, waardoor herstel wordt gerealiseerd. Het prikken met het naaldje kan een beetje gevoelig zijn, maar de behandeling zelf wordt door de meeste mensen niet als pijnlijk ervaren, hooguit kortdurend onprettig. Een EPTE behandeling wordt altijd gecombineerd met oefentherapie die niet tegelijkertijd plaatsvindt. De pees moet namelijk na een EPTE behandeling eerst enkele uren herstellen.

Voor meer informatie over de EPTE behandeling bij een chronische ontsteking van een van de bovengenoemde spieren kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Rugnetwerk

Het Rug- en SchouderNetwerk in Twente

In de regio Twente werken gespecialiseerde fysiotherapeuten samen met medisch specialisten en huisartsen in diverse netwerken, zoals het RugNetwerk Twente en het SchouderNetwerk Twente. Door samen te werken volgens de laatste richtlijnen die in gezamenlijke protocollen zijn vastgelegd, kan de kwaliteit van zorg aan personen met klachten aan de wervelkolom of de schouder verbeteren. We vertellen u hier meer over twee netwerken waar wij van Fysiotherapie Freek van Ditshuizen bij zijn aangesloten.

Wat is het RugNetwerk Twente?

Het RugNetwerk Twente bestaat als samenwerkingsverband inmiddels tien jaar (2021) en is bedoeld voor behandeling van zowel specifieke als aspecifieke (lage) rugklachten. Alle therapeuten, aangesloten bij dit netwerk, hebben dezelfde entreecursus gevolg en nemen regelmatig deel aan interne scholing om zo door middel van kennis en vaardigheden patiënten volgens ‘best practice’ – datgene dat uit ervaring de beste behandeling blijkt – te behandelen. Het doel is om individuele patiënten met rugklachten zo efficiënt mogelijk te behandelen en beperkingen zoveel mogelijk te verminderen. Op de website van het RugNetwerk Twente vindt u uitgebreide informatie over de manier van werken en op welke wijze een intake en een onderzoek verlopen.

Wat is het SchouderNetwerk Twente?

Veel mensen ervaren in meer en mindere mate schouderklachten en het is prettig als deze klachten verholpen kunnen worden door een in schouderklachten gespecialiseerde fysiotherapeut. Het SchouderNetwerk Twente (SNT) is net als het eerder genoemde RugNetwerk een samenwerkingsverband tussen zowel specialisten als huisartsen en fysiotherapeuten. Zij werken schouder aan schouder aan de beste behandeling van uiteenlopende schouderklachten. Door als professionals samen te werken kan een behandeling optimaal aansluiten bij de behoeften van de patiënt waardoor een dergelijke behandeling ook het meest effectief zal zijn. Voor meer informatie over het SchouderNetwerk Twente gaat u naar de website van het SNT.

Waarom naar een aangesloten therapeut?

Door de unieke samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals is het mogelijk om een zo optimaal mogelijk behandelplan voor individuele patiënten op te stellen dat gebaseerd is op ervaring en op resultaten. Patiënten worden op deze manier het beste geholpen om hun klachten te verminderen of op te lossen.

Longproblemen corona

Herstel na corona

Veel mensen die het coronavirus COVID-19 hebben gehad, zijn hiervan goed ziek geweest. Een behoorlijk aantal moest worden opgenomen in het ziekenhuis voor extra zuurstof en verschillende patiënten kwamen voor langere tijd op de Intensive Care (IC) terecht waar ze beademd moest worden en tijdelijk in slaap werden gehouden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er hierna meestal intensieve revalidatie nodig is om van alle ontstane klachten te herstellen. Soms gebeurt dit eerst in een revalidatiecentrum maar in de meeste gevallen komt men, via de huisarts of medisch specialist, bij de fysiotherapeut terecht. Deze revalidatie valt onder paramedische herstelzorg en wordt – anders dan ‘normale’ fysiotherapie, voorlopig vergoed vanuit het basispakket.

Wat houden de blijvende klachten precies in?

De klachten en de ernst hiervan die mensen tijdens hun herstel kunnen ervaren, variëren van persoon tot persoon. Dit kunnen (ernstige) klachten van benauwdheid zijn, maar ook klachten van vermoeidheid, spierpijn, conditiegebrek en geheugen en/of concentratieproblemen komen veel voor. Ook kan men beperkingen ervaren in dagelijkse bezigheden, zoals niet kunnen traplopen, problemen ervaren bij de zelfverzorging of slechts hele kleine afstanden kunnen lopen, waardoor boodschappen doen of werken moeilijk is.

Hoe kom je bij de fysiotherapeut terecht?

Als de huisarts of medisch specialist van mening is dat fysiotherapie nodig is om beter te herstellen, dan schrijft hij of zij hiervoor een verwijzing uit. Hierdoor worden de behandelingen vergoed vanuit het basispakket. Zonder verwijzing geldt deze vergoeding niet en moeten de behandelingen meestal zelf betaald worden. Voor fysiotherapiebehandelingen voor herstel na corona geldt wel het eigen risico. Een positieve coronatest is geen vereiste.

Wat kan de fysiotherapeut betekenen?

Als u bent doorverwezen naar de fysiotherapeut, zal deze eerst een uitgebreid intakegesprek voeren om uw specifieke klachten en beperkingen in kaart te brengen. We schreven het al: deze variëren van persoon tot persoon en voor iedere patiënt is dan ook een individueel en op maat gemaakt herstelprogramma nodig. Vaak bestaat de behandeling in ieder geval uit het trainen van de spieren, het opbouwen van conditie, ademspiertraining en functionele training om dagelijkse dingen weer zelf te kunnen doen.

Inmiddels is duidelijk dat herstel na corona een behoorlijke tijd nodig heeft. Dit kan maanden duren, maar soms zelfs ook nog langer. Momenteel wordt de zorg voor zes maanden vergoed tot een maximum van vijftig behandelingen. De behandeling kan in uitzonderlijke gevallen verlengd worden voor een tweede termijn. Wij, de fysiotherapeuten van Fysiotherapie Freek van Ditshuizen, staan u in deze periode op weg naar uw herstel graag bij. Hebt u een verwijzing gekregen, neem dan direct contact met ons op, zodat uw revalidatie zo snel mogelijk van start kan gaan.

EPTE

De EPTE-behandeling bij peesklachten

De fysiotherapeut heeft sinds enige tijd de beschikking over een nieuwe technologische oplossing voor de therapeutische behandeling van verschillende soorten peesklachten. De therapie staat bekend onder de naam EPTE, wat staat voor Echogeleide Percutane Therapeutische Electrolyse. Maar dat zegt u hoogstwaarschijnlijk niet zo veel. In deze blog vertellen we u precies wat dit nou eigenlijk betekent en hoe u baat kunt hebben bij deze revolutionaire technologische therapie.

 

Wat is een EPTE-behandeling nou eigenlijk?

De EPTE-therapie is bedoeld om chronische peesklachten als gevolg van ontstekingen of overbelasting te behandelen. Dit gebeurt door een dunne naald, ongeveer vergelijkbaar met de naalden die bij acupunctuur worden gebruikt, door de huid heen (percutaan) in de betreffende pees te steken en hier een zeer lage elektrische stroom doorheen te sturen (electrolyse). Dit alles gebeurt met een echografie, waardoor u zelf als patiënt mee kunt kijken in uw pezen en wat de efficiëntie en nauwkeurigheid van de behandeling behoorlijk vergroot. Door de stroom zal de pees worden gestimuleerd om weer nieuwe vezels aan te maken, waardoor de hersteltijd vele malen wordt vergroot in vergelijking met alleen therapie en natuurlijke geneestijd.

De behandeling kan alleen worden uitgevoerd door speciaal gecertificeerde therapeuten die een intensieve training hebben gevolgd bij het bedrijf EPTE dat deze behandeling heeft ontwikkeld en ook de apparatuur ervoor levert. Op de internationale website van EPTE kunt u zien welke behandelaars wereldwijd de behandeling mogen uitvoeren.

Wanneer is EPTE een geschikte behandeling voor mij?

Er zijn verschillende indicaties voor de EPTE-behandeling. Dit zijn onder meer ontstekingen, overbelasting of andere chronische klachten aan:

 • Schouderpees
 • Kniepees
 • Achillespees
 • Voeten / hielspoor
 • Tenniselleboog
 • Golfelleboog
 • Hamstring
 • Overige peesklachten

De behandeling heeft vele voordelen voor u. De belangrijkst hiervan zijn het feit dat het een zeer nauwkeurige methode is die direct op de betrokken locatie in het lichaam wordt uitgevoerd. Gezond weefsel wordt op deze manier volledig ontzien. Dankzij de begeleiding met echografie wordt de foutmarge daarnaast nog eens drastisch verminderd. De behandeling is zeer snel effectief en de pijn zal meestal binnen 3 tot 5 behandelingen verminderen. De behandeling doet ook geen pijn, hoewel hij door sommige patiënten wel als onprettig wordt ervaren. Dit duurt echter maar ongeveer 2 minuten per behandeling.

Benieuwd of de EPTE-behandeling iets voor u is? Spreek eens met een van de fysiotherapeuten van Fysio Westerhaar. Zij vertellen u graag meer of maak direct een afspraak voor uw intake.