Uitvoering van overeenkomst

Fysiotherapie Freek van Ditshuizen is verantwoordelijk voor het verlenen van fysiotherapeutische behandelingen op basis van gesloten overeenkomsten van opdracht.

Om deze overeenkomsten naar behoren uit te voeren, is het noodzakelijk voor Fysiotherapie Freek van Ditshuizen om gegevens te verwerken. Deze verwerking vindt plaats op basis van de wettelijke grondslag “uitvoering van overeenkomst”.

De verwerkte gegevens kunnen persoonsgegevens omvatten die individuen kunnen identificeren. Dit kan onder meer betrekking hebben op:

  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • Burgerservicenummers (BSN)
  • E-mailadressen
  • Telefoonnummers
  • Bankrekeningnummers of betalingsgegevens
  • Medische informatie en/of gegevens met betrekking tot de zorgverzekeraar
  • Andere gegevens die betrekking hebben op het aangaan of afhandelen van een overeenkomst, en actief worden verstrekt door de klant.
  • Wettelijke verplichting

Daarnaast is Fysiotherapie Freek van Ditshuizen, op basis van de fiscale administratie- en bewaarplicht, verplicht om de gegevens die tot de basisadministratie behoren gedurende een periode van 7 jaar op te slaan en te bewaren. Alleen door de verwerking van bovengenoemde gegevens kan Fysiotherapie Freek van Ditshuizen voldoen aan de fiscale verplichting.

Fysiotherapie Freek van Ditshuizen verkrijgt deze gegevens in het geval van (nieuwe) contacten die op zoek zijn naar hun diensten, al dan niet via de website, het contactformulier of via (e-mail)correspondentie met Fysiotherapie Freek van Ditshuizen, waarbij deze contacten gegevens verstrekken.

Indien nodig zullen deze gegevens door Fysiotherapie Freek van Ditshuizen worden verwerkt.

Voor zover er sprake is van de verwerking van medische gegevens (die vallen onder de categorie “bijzondere persoonsgegevens”), worden de vereiste extra maatregelen genomen.

Privacy

Fysiotherapie Freek van Ditshuizen respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de website van Fysiotherapie Freek van Ditshuizen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens
Fysiotherapie Freek van Ditshuizen gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens om communicatie met u zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor uw behandeling of op grond van een wettelijk voorschrift. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De gegevensverwerking is volledig in lijn met de regelgeving zoals bepaald in de AVG.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Fysiotherapie Freek van Ditshuizen gebruikt cookies voor Google Analytics. Deze cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Indien U vragen mocht hebben over het privacybeleid van Fysiotherapie Freek van Ditshuizen, dan kunt u ons een e-mail sturen.

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van de website van Fysiotherapie Freek van Ditshuizen is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld. Hoewel Fysiotherapie Freek van Ditshuizen haar best doet om alle informatie, fotografie, producten en diensten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud echter geen enkele garantie worden gegeven. Fysiotherapie Freek van Ditshuizen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of andere consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Fysiotherapie Freek van Ditshuizen ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Auteursrechten
Fysiotherapie Freek van Ditshuizen tracht altijd de auteursrechten van derden in acht te nemen of gebruik te maken van zelfgemaakt en licentievrij werk: tekeningen, tekst- en fotomateriaal. De door Fysiotherapie Freek van Ditshuizen gemaakte inhoud en werken op de pagina’s zijn onderworpen aan het Nederlandse auteursrecht. Bijdragen van derden zijn als zodanig gekenmerkt. Vermenigvuldiging, bewerking, distributie en elke aard van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht zijn verboden zonder schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Freek van Ditshuizen, dan wel van de desbetreffende auteur en/of maker.

Op de website van Fysiotherapie Freek van Ditshuizen wordt gebruik gemaakt van zowel eigen fotomateriaal als fotomateriaal dat door onze leveranciers beschikbaar is gesteld. Mocht de maker, auteur of rechthebbende bezwaar hebben tegen dit gebruik, verzoeken wij hem/haar ons daarvan op de hoogte te stellen. Betreffende fotomateriaal zal in overleg worden verwijderd.