Wkkgz: wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een wet die door de overheid is opgesteld om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot goede zorg.

Het doel van deze wet is om de kwaliteit van zorg te waarborgen en een duidelijk kader te bieden voor het afhandelen van klachten in de zorgsector. Het legt vast wat goede zorg inhoudt en welke stappen moeten worden genomen als er klachten zijn over de verleende zorg. Met de Wkkgz wil de overheid de belangen van patiënten beschermen en een adequate klachtenprocedure bieden om eventuele geschillen op te lossen.

Fysiotherapie Freek van Ditshuizen, Westerhaar is aangesloten bij de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie van het KNGF. Er is een informele klachtenregeling. Een informele klachtenregeling is een manier om een klacht op te lossen zonder direct een formele klachtenprocedure te starten. Dit kan bijvoorbeeld door het bespreken van de klacht met de betrokken persoon of afdeling. Het voordeel van een informele klachtenregeling is dat het probleem snel en vaak naar tevredenheid kan worden opgelost.

Heeft u een klacht? Meldt het ons: 0546 – 65 71 24
(Krista Spek of Freek van Ditshuizen)

Een klacht in de fysiotherapie kan naar de Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie gaan in de volgende gevallen:

  1. Klachtenafhandeling: Als een patiënt een klacht heeft over de verleende fysiotherapeutische zorg en de klacht niet naar tevredenheid is opgelost in een directe communicatie met de betreffende fysiotherapeut of zorgaanbieder, kan de patiënt ervoor kiezen om de klacht in te dienen bij de Klachtenregeling Fysiotherapie.
  2. Geschillen: Als de klacht niet naar tevredenheid is opgelost in het kader van de Klachtenregeling Fysiotherapie, kan de patiënt ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Fysiotherapie.

De Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie zijn onafhankelijke instanties die specifiek zijn opgericht om klachten en geschillen in de fysiotherapie te behandelen. Ze bieden een platform voor patiënten om hun klachten en geschillen objectief te laten beoordelen en een oplossing te vinden buiten de directe relatie met de betrokken fysiotherapeut of zorgaanbieder. Het doel is om een eerlijke en onpartijdige afhandeling van klachten en geschillen te waarborgen en de belangen van de patiënt te beschermen.

Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie

Kijk voor meer informatie op: Klachten- en Geschillen Fysiotherapie