Kinderfysiotherapie

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie is een specialisme dat valt binnen de reguliere fysiotherapie. Iemand mag zich kinderfysiotherapeut noemen, als hij of zij na de studie fysiotherapie een vervolgstudie heeft afgerond waar, onder meer, specifieke kennis van het bewegingsapparaat en het bewegen van kinderen is opgedaan. In onze praktijk start fysiotherapeut Melissa van Dam in september 2023 met de Masteropleiding tot kinderfysiotherapeut. Zij zal in de komende tijd als kinderfysiotherapeut in opleiding (i.o.) bij Fysiotherapie Freek van Ditshuizen werkzaam zijn.

De kinderfysiotherapeut

Een kinderfysiotherapeut is en de naam zegt het al, een specialist in het behandelen en begeleiden van kinderen met motorische problemen door bijvoorbeeld een sportblessure of aandoeningen, zoals obesitas. Er is expertise op het gebied van de ontwikkeling van een kind op het gebied van motorische vaardigheden en bewegingsstoornissen bij kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Na een uitgebreide inventarisatie van de klachten wordt een (individueel) behandelplan ontwikkeld dat precies wordt afgestemd op de specifieke behoeften van het kind. Dit plan kan bestaan uit oefeningen en spel, maar ook uit andere activiteiten die motorische vaardigheden, kracht, balans, coördinatie en flexibiliteit van het kind verbeteren. Afhankelijk van de klachten wordt de therapie individueel of in groepsverband gegeven.

Bevorderen algemeen welzijn

Uiteraard worden ouders en/of verzorgers en eventuele andere zorgverleners nauw bij de behandeling betrokken. De therapeut verstrekt naast informatie , ook instructies en advies over hoe het kind zo veel mogelijk ondersteund en gestimuleerd kan worden. Dit met het gezamenlijke doel om het algemeen welzijn van het kind te bevorderen, zodat deelname aan dagelijkse activiteiten, zoals spelen, leren en sociale contacten zoveel als mogelijk is, bereikt wordt.

Denkt u dat uw kind baat heeft bij een behandeling door de kinderfysiotherapeut? Neem dan contact met ons op. We bekijken graag, samen met u, of we uw kind kunnen helpen.