WGBO rechten en plichten

Op de behandeling tussen u en uw fysiotherapeut is de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) van toepassing. Dat betekent dat u als cliënt rechten heeft maar ook plichten. Zoals bijvoorbeeld recht op duidelijk informatie van de fysiotherapeut en inzagerecht in uw dossier, maar daarnaast heeft u o.a. de plicht om de adviezen van de fysiotherapeut op te volgen en de fysiotherapeut van eerlijke informatie te voorzien. Wilt u meer weten? Vraag uw fysiotherapeut.

Fysiotherapie Freek van Ditshuizen
Freek van Ditshuizen